Πιστεύετε ότι ο προμηθευτής σας, σας θεωρεί δεδομένους;

Νομίζετε ότι η ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών που σας προσφέρει δε βελτιώνεται ή ακόμη χειρότερα ακολουθεί πτωτική πορεία;

Είστε της άποψης ότι αυτό μπορεί να αλλάξει;

Επιθεωρήστε άμεσα τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας του και βοηθήστε τον να βελτιωθεί τόσο απέναντί σας, όσο και απέναντι στο σύνολο της αγοράς!

Ένας έμπειρος επιθεωρητής μπορεί να υποδείξει τυχόν λάθη, ασάφειες ή και παραλείψεις, βελτιώνοντας άμεσα τη συνεργασία σας με τον εν λόγω προμηθευτή και κατά συνέπεια την απόδοση της επιχείρησής σας!