Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για τον Σχεδιασμό, Εφαρμογή και Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας και εφαρμόζεται κυρίως από τους Οργανισμούς, οι οποίοι επηρεάζουν την Οδική Κυκλοφορία

Η Οδική Ασφάλεια είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ενώ η Ελλάδα κατέχει μία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε Οδικά Συμβάντα. Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές σε συνδυασμό με την πληρέστερη γνώση και μπορεί να εφαρμοστεί από όλους τους Οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα την Οδική Κυκλοφορία, όπως:

 • Εταιρίες Logistics / Μεταφορών
 • Επιχειρήσεις με Στόλο Οχημάτων (ΚΤΕΛ, Αστικές Συγκοινωνίες, Βιομηχανίες/ Βιοτεχνίες, Super Markets)
 • Εταιρίες Οδικής Βοήθειας
 • Εταιρίες Ταχυμεταφορών (Courier)
 • Εταιρίες Ταξί
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Μεγάλα Parking ιδιωτικά & δημόσια
 • Διαχειριστές Εθνικών Οδών / Αυτοκινητοδρόμων

 • Σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 39001:2012 είναι:
 • Μείωση Οδικών Συμβάντων
 • Μείωση εργατικών ατυχημάτων
 • Μείωση της βαρύτητας των συνεπειών των ατυχημάτων
 • Μείωση Κόστους Λειτουργίας μέσω της μείωσης: α) των καταναλώσεων, β)των προστίμων για ανασφαλή οδήγηση, γ) των αποζημιώσεων
 • Εμπέδωση της έννοιας της Οδικής Ασφάλειας και γενικότερα δημιουργία ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων μεγάλων πελατών
 • Πρωτοπορία στην αγορά

Η αντιμετώπιση και η πρακτική της διοίκησης ως προς την οδική ασφάλεια έχει άμεσο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση του θέματος από το προσωπικό της επιχείρησης. Μόλις ένα στα 3 σοβαρά εργατικά ατυχήματα παγκοσμίως δεν περιλαμβάνει όχημα. Εσείς ακόμη αναρωτιέστε;

Απευθυνθείτε σε μας για την ενημέρωσή σας και κερδίστε χρήμα και ανθρώπους υγιείς, αρτιμελείς και χαρούμενους!