Το τεχνικό γραφείο Χριστίνας Καλογεροπούλου παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, μελέτης, σχεδιασμού και ανάπτυξης σε πληθώρα επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.


Με την εμπειρία και τις γνώσεις των στελεχών του, μπορεί να παρέχει λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα που προκύπτει κατά το σχεδιασμό ή τη λειτουργία μιας επιχείρησης, βοηθώντας τη παράλληλα να αναπτύξει καλές πρακτικές, εφαρμόζοντας δοκιμασμένες λύσεις με συνέπεια και οικονομικό όφελος. Οι σύμβουλοι του γραφείου αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας απέναντι στις προκλήσεις που θέτουν η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συνθηκών εργασίας, οι νέες τεχνολογίες και οι διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για συμμόρφωση με τη νομοθεσία και υιοθέτηση εθνικών και διεθνών προτύπων.

Στην πορεία του γραφείου, οι υπηρεσίες του διαρκώς βελτιώνονται και διευρύνονται, περιλαμβάνοντας όλο και περισσότερες χρήσιμες υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες αποτελούν νομική απαίτηση.


Οι πελάτες που μας εμπιστεύονται αποτελούν πηγή δύναμης και έμπνευσης!

Στόχος του γραφείου ως προς την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν είναι η προετοιμασία ή η παράδοση μιας μελέτης έτοιμης προς εφαρμογή αμφίβολων αποτελεσμάτων στους ενδιαφερομένους, αλλά η στενή και ουσιαστική συνεργασία των εξειδικευμένων στελεχών του στα θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες που προσφέρει με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, στοχεύεται η σημαντική διευκόλυνση κάθε επιχείρησης σε πρακτικά θέματα, θέματα σχεδιασμού και η προφύλαξη της από τυχόν αστοχίες ή/και σφάλματα.

texniko-grafio-about-us-kalogeropoulou

Γραμμή του γραφείου αποτελεί η φράση

“Ταχύτητα στην επικοινωνία – Ανασκόπηση των απαιτήσεων του πελάτη – Προσγειωμένη προσέγγιση – Φιλική εξυπηρέτηση – Χαμηλό κόστος”