Να θυμάστε πάντοτε ότι Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία σημαίνει:

 • Παραγωγικότητα
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αποφυγή προστίμων
 • Κοινωνική ευθύνη
 • Μειωμένους χαμένους χρόνους
 • Μειωμένες ζημιές σε περιουσία
 • Καλύτερο εργασιακό περιβάλλον
 • Καλό όνομα στην αγορά
 • Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
 • Μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης
 • Καλύτερη ποιότητα ζωής

Να θυμάστε πάντοτε ότι Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία προϋποθέτει:

 • Δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών
 • Συλλογική προσπάθεια
 • Συνεχή προσπάθεια και συνεχή βελτίωση της επίδοσης τους Συστήματος

Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία αφορά τον κάθε ένα από εμάς, την επιχείρηση, τον εργαζόμενο, την οικογένεια μας, την κοινωνία μας.

Είναι ευθύνη όλων, είναι δική μας ευθύνη. Για μας, την οικογένεια μας, για την ποιότητα της ζωής μας και για το κοινωνικό σύνολο.